سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر نقدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

انسان درفعالیت های فردی و اجتماعی خود به ناچار هدفی را تعقیب می کند اهداف تربیت به مقاصد و غایاتی گفته می شود که فعالیت های تربیتی برای رسیدن به آنها انجام می پذیرد این اهداف در سه بخش رفتاریکلی و نهایی قابل بررسی هستند هدف نهایی از نگاه هر مکتبی همان هدف آفرینش انسان از دیدگاه همان مکتب می باشد آیاتی که می توان از آنها هدف آفرینش انسان را استنباط کرددودسته اند آیاتی که برهدف تکوینی جبری آفرینش انسان نظر دارند آیاتی که برهدف تشریعی و اختیاری خلقت انسان دلالت می کنند تحقیق این بخش از اهداف درگرو همت تصمیم تلاش و حرکت ارادی انسان است و این اهداف باید به عنوان اهداف تربیت تعریف شوند دراین بخش از آیات مضامینی نظیر توحید اخلاص رضوان قرب طهارت عبادت احیا فطرت حیات طیبه وجود دارد که به صورت تطابقی یا تضمنی و یا التزامی برهدف آفرینش انسان دلالت می کنند.