سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داوود عباسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده هوافضا. تهران، پل حافظ، روبروی سمیه
مهدی مرتضوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده هوافضا. تهران، پل حافظ، روبروی سمیه

چکیده:

در مقاله حاضر با بهره گیری از مفهوم همواری دیفرانسیلی متغیرهای همواربرای توصیف حرکت طولی بازگشت به زمین، در حالت زمین کروی و غیر چرخان معرفی می گردند. سپس با فرض وجود مسیر مطلوب برای متغیرهای هموار, مقادیر مطلوب حالتها استخراج شده و با بهره گیری از روش معکوس دینامیکی کنترلهای بهینه یافته می شوند. این امر مربوط به حلقه داخلی هدایت است و خطاهای احتمالی توسط حلقه خارجی که بر اساس مفهوم جایگذاری قطبها طراحی می شود اصلاح می گردند. خطاهای ناشی از به کار گیری دینامیک مربوط به زمین کروی و غیرچرخان در حلقه به عنوان اغتشاش در نظر گرفته می شوند. نتایج نمایان دقت قابل قبولی می باشند در حالی که هزینه محاسباتی بسیار محدود است.