سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی راحمی – کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی،
مجید قنبری نژاد اسفقن سری – دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد واحد قزوین

چکیده:

کسب و کارهای اجتماعی غیر انتفاعی با اهداف اقتصادی، اجتماعی، و یا محیطی، حداقل بخشی از درآمد خود را از تجارت کسب می نمایند و شکاف بازار بین شرکت های خصوصی و تدارک بخش دولتی را پر کرده، و سیاست گذاران آنها را را به عنوان عوامل ارزشمند در بازسازی و تجدید اجتماعی، اقتصادی، و محیطی مدنظر قرار می دهند. طبق گفته ی گارتنر۱۹۸۵ ، خلق کسب و کار مخاطره ای جدید نتیجه پیوند افراد، محیط، و فرآیند می باشد. روند کلی، جوامع را به مسئولیت بیشتر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی خود سوق می دهد . هدف این مقاله؛ بسط و گسترش درک فرآیند هدایت افراد جامعه به سمت خلق کسب وکار اجتماعی می باشد. خلق کسب و کار اجتماعی پتانسیل ارائه ی منافع بالاتر وپیامدهای مالی و اقتصادی بیشتری را داشته، زیرا با مردم از نزدیک، بواسطه ی داشتن منافع مشترک در ایجاد و مدیریت ارتباط تنگاتنگی را دارد.