سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا نادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

مشکلات فراوان اقتصادی در نیای امروز و درماندگی دولتها در تأمین سرمایه و بودجه مورد نیاز، دولتمردان و متخصصان را بر آن داشته تا رو به سوی جذب درآمد و اعتبار به طریق پویا و پایدار، یعنی جذب سرمایه بوسیله گردشگری و جهانگردی آورند. جذب و اسکان گردشگر در هر منطقه مستلزم توجه به دو اصل ضروری است. ۱- تعریف مناسب از ویژگی های گردشگری هر منطقه. ۲- ایجاد جایگاهی شایسته جهت اسکان و رفاه گردشگر. بنابر این مهم و در جهت نیل به این اصول، در این پژوهش پژوهشگر ابتدا با مروری بر گردشگری، به شناخت شهرستان نجف آباد و برخی از قابلیت های گردشگری آن پرداخته و سپس بررسی الترام توجه به رویکرد ساماندهی گردشگری و ایجاد پایگاههایی برای اسکان مسافران در این منطقه، به معرفی طرح معماری پیشنهادی هتل- باغ موزه شهر نجف آباد- که پروژه ی پیشنهادی نگارنده جهت احداث در این شهر بوده و می باشد- پرداخته و در انتها نتایج و فوائد حاصل از اجرای این طرح معماری در شهر نجف آباد، از قبیل افزایش اشتغال جوانان، افزایش سطح درآمد و اعتبار، گسترش آگاهی عمومی از ویژگی های شهرستان نجف آباد، را ارائه می دارد.