سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیژن رحمتیان طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

چکیده:

یکی از عوامل اصلی در آلودگی آب رودخانه ها پساب تولیدی )پساب خانگی( تعداد قابل ملاحظه ای از روست اها در حاشیه رودخانه است که بدون رعایت هر گونه ملاحظه زیست محیطی در نهایت به رودخانه تخلیه شده و موجب آلودگی شدیدرودخانه می گردد. طبق تعریف نی زارهای مصنوعی عبارتند از : سیستم هایی که توسط انسان براساس شبیه سازی از نی زارهای طبیعی برنامه ریزی ، طراحی ، ایجاد و مورد استفاده سودمند برای تصفیه فاضلاب قرار می گیرند . اهداف اصلیاستفاده از نی زارهای مصنوعی را می توان تصفیه فوری و کم هزینه فاضلاب جوامع شهری و روستایی با جمعیتهای کم وتا حد متوسط دانست ، به خصوص در مناطقی که زمین به حد کافی در دسترس می باشد . امروزه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دولت ها با برنامه ریزی های مدون کارخانجات صنعتی را مجبور کرده تا پساب های ناشی از کارخانجات خود را توسط تصفیه خانه های نیزار مصنوعی تصفیه و سپس در رودخانه ها جاری سازند