سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا مقامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور، تهران
محمد حسن زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
داود کریم زادگا – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
داود وحدت – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده:

بعد از بانکداری اینترنتی، بانکداری همراه، محدودیت مکانی را نیز از میان ربداشت. بانکداری همراه از مزایای ویژه ای همچون؛ قابلیت شخصی سازی، قابلیت بومی سازی و راحتی استفاده برخوردار است . این مزایا موجب شده که برخی محققان، مدیران و مشتریان نسبت به این فناوریِ نوین برخوردی احساسی و آرمان گرایانه داشته و در واقع مفتونِ نیمه روشن و جذاب بانکداری همراه گردند و شاید به همین علت به مخاطرات و معایب بانکداری همراه کمتر پرداخته می شود. از نگاه مدیریت کلانِ فناوری اطلاعات، بهره مندی مؤثر از این مزایا و پیاده سازی موفق بانکداری سیار بدون شناخت جامع و توجه به نیمه تاریک آن یعنی نقا ط ضعف آن میسر نیست. چرا که بی توجهی به این نیمه تاریک، شکوفایی بانکداری نوین، به ویژه بانکداری همراه را با تهدید ی جدی مواجه ساخته و خسارات عمده ای را بر پیکره اقتصاد و جامعه وارد خواهد آورد. از این رو این مقاله با تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مطالعات صورت گرف ه تبا نگاهی فنی و عملیاتی د ر ابعاد سخت افزاری و نر مافزاری بر معایب، محدودیت ها و تهدیدات بالقوه بانکدار یِهمراه متمرکز شده است.