سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین خلیلی شایان – کارشناسی ارشد سازه های آبی
جواد فرهودی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

دراین مطالعه تشابه بین نیمرخهای حفره آبشستگی ناشی ازجت مستغرق خروجی از دریچه های کشویی درپایاب حوضچه های ارامش با شیب معکوس بررسی شده است برای این منظور ازنتایج حاصل ازانجام ازمایشات درگستره وسیعی از شیب و طول حوضچه دانه بندی ذرات رسوبی عدد فرود و عمق پایاب استفاده گردید برداشت نیم رخ های آبشستگی با گذشت زمان نشان دهنده وجود نوعی تشابه درشکل حفره درپایاب هرشیب می باشد درنتیجه معادلات به منظور توصیف نیمرخ بی بعد حفره مستقل اززمان و وابسته به شیب حوضچه استنتاج گردید همچنین تاثیر عمق پایاب دانه بندی ذرات رسوبی عدد فرود جریان شیب و طول حوضچه معکوس برتغییرات ابعاد حفره آبشستگی مورد بررسی قرارگرفت