سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم
حیدر صادقی – استاد تمام دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهران
عباس فرجادپزشک – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم

چکیده:

بر طبق جدیدترین یافته های تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتخاب و گزینش مناسب منابع انسانی مهمترین عامل برای بهبود کیفی و کمی مهارت های ورزشی است (هادوی و ظریفی، ۲۰۰۹) یکی از چالش هایی که مربیان و کشتی گیران با آن روبرو می شوند فهم و شناخت عوامل آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی سهیم در موفقیت است (میرزایی و همکاران، ۲۰۰۹). تهیه نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی کشتی گیران نخبه ضمن توصیف شرایط موجود، معیاری خواهد بود تا سایر کشتی گیران با آن ارزیابی شوند و نقاط قوت و ضعف برنامه های تمرینی را مشخص می سازد(میرزایی و منصور صادقی، ۱۳۸۶). از طرفی می تواند به منظور تعیین معیارهایی برای استعدادیابی در این رشته ورزشی به کار رود. هدف از انجام این تحقیق تهیه ی نیمرخ آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و بیومکانیکی از کشتی گیران فرنگی کار تیم ملی بود.