سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیبه قدسی – کارشناسی ارشد عمران – سازه هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیات علمی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جسم شناور مانند انواع سازه های دریایی معمولا بر روی یک سازه صلب محدب ) ) Caisson یا یک سازه مستغرق قرار داده می شود . تقابل هیدرودینامیکی سیال – جسم جامد بدلیل وجود انحناء نسبت به حالت مسطح پیچیده می باشد . عملکرد مشترک جسم شناور و سازه مستغرق بعنوان سیلندر قائم در نظر گرفته می شود . در این مطالعه با ارائه حل تحلیلی و بکار گیری پتانسیل سرعت خطی، د امنه و نیروی هیدرودینامیکی وارد برسیلندر در عمقی معین محاسبه گردید . این در حالتی است که پتانسیل کل شامل سه ترم پتانسیل موج برخوردی، پتانسیل موج Radiation و پتانسیل تفرق یافته Diffraction می باشد . در این راستا از تئوری های جرم افزوده شده ، ضریب میرایی و نیروی تشدید کننده استفاده شده است . نتایج تحلیلی شامل دامنه و نیروی هیدرودینامیکی برای سیلندرهای با ابعاد مختلف می باشد . نتایج بیانگر این مطلب هستند که میزان دامنه و نیروی هیدرودینامیکی به طور مستقیم به ابعاد سیلندر وابسته است، به این صورت که با کوچکتر شدن ابعاد سیلندر می توان از دامنه و نیروی هیدرودینامیکی صرف نظر کرد . همچنین پریود نیروی تشدید کننده به ابعاد سیلندر وابسته نیست