سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اعظم صابری نصب – کارشناسی ارشد ایران دانشگاه اصفهان

چکیده:

از همان آغاز قدرت طلبی قاجارها و درگیری با زندیه ، فکر تشکیل نیروی دریایی قوت گرفت ؛ اما جنگ های پی درپی و مرگ زود هنگام آقا محمد شاه مانع از تحقق این فکر شد . در زمان فتحعلیشاه با قراردادهای بسته شده با دولت روسیه ، دیگر امکان پرداختن به این موضوع وجود نداشت ، تا آن که در دوره ناصرالدین شاه با تلاش های امیرکبیر به خرید چند فروند کشتی اقدام شد و نیروی دریایی کوچکی فراهم آمد و کم کم قدم های بعدی برای تکمیل آن برداشته شد و در آخر هم ناخدایان ایرانی خود هدایت کشتی ها را بر عهده گرفتند .این مقاله بر آن است که به صورت مجمل به چگونگی تشکیل نیروی دریایی ایران در دوره قاجار بپردازد