سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا ناصری جهرمی – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، واحد بین الم
حمیده زاهدی – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، واحد بین الم

چکیده:

جهانی شدن به عنوان توسعه بازار ها، محصولات و عوامل تولید، محسوب می شود . برای ورود به این بازار جهانی بایستی دارای مزیت های نسبی در تولید و در مهارت بود . رقابت شدید جهانی، تغییرات ساختاری در بازار کالا و بازار نیروی کار را ایجاد می کند. نیروی کار بایستی با افزایش مه ارت خود، با نقاط منفی جهانی شدن اقتصاد مبارزه کند . افزایش مهارت نیازمند نظام آموزشی پویا و ایجاد کننده مهارت های لازم برای جهانی شدن است . عدم توجه به مزیت نسبی در زمینه مهارت ها می تواند کشور را به حاشیه اقتصادی سوق دهد.