سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر اسکندرزاده – پژوهشگرهمکاردفترتحقیقات کاربردی کرمانشاه
محمدرضا آمویی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
شهرام سعیدی – کارشناس ارشد
فریاد پرهیز – دانشجوی دکتری

چکیده:

مرزها به عنوان آخرین حد قلمرو یک دولت و کشور معمولا تحت تاثیر تحولات دوسوی مرز قرارمیگیرند از این رو مرزها معمولا خط مقدم تحولات و تغییرات ایجاد شده یا درحال تحول کشورهای مقابل هستند امروزه حفاظت و حراست از مرزها برای تمام کشورها یک ارزش به حساب می آید و ضمانت تحقق این امر بدون شک داشتن مرزهایی با امنیت کامل می باشد امنیت بنیادی ترین نیاز هرجامعه و مهمترین عامل برای دوام زندگی و توسعه یک جامعه به شمار می رود درهمین راستا پلیس به عنوان مسئولی دربرقراری امنیت باید همواره بتواند هماهنگی دراجرای این قوانین را فراهم سازد هدف اصلی این مقاله شنخت نقش پلیس دربرقراری امنیت درشهرهای مرزی می باشد روش تحقیق از نوع توصیفی می باشد که با استفاده از منابع کتابخانه ای و نتایج همایش ها به بررسی و جمع آوری اطلاعات موجود درباره موضوع پرداخته است. یافته ها نشان میدهد که بقای حاکمیت سیاسی و تمامیت سرزمینی لااقل سرزمینی داخلی یک کشور بدون تامین امنیت انتظاری اگر غیرممکن نباشد دچار مشکل خواهد بود.