سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار و عضو پژوهشکده فناوری های نوین، دانشگاه سمنان
فاطمه عبدوس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنان
نوید سیاه چلو – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله دانشگاه سمنان
محمدهادی تقدیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنان

چکیده:

هرچند که طی سالیان اخیر آیین نامه ۲۸۰۰ ایران تغییرات عمده ای نسبت به ویرایش های گذشته داشته است ولی مقایسه آن با دیگر آیین نامه های معتبر دنیا می تواند نقاط ضعف و قوت آن را مشخص نموده و در ویرایش های بعدی موثر باشد. در این تحقیق به مقایسه چهار آیین نامه ۲۸۰۰ (ایرانISهند)، ۹۷-UBC-آمریکا) ,Eurocode8 اروپا) تحت یک شتاب مبنا و نوع خاک یکسان پرداخته شده است. سپس طیف پاسخ هر آیین نامه، برش پایه، تغییر مکان نسبی طبقات و زمان تناوب تجربی و تحلیلی برای هر قاب به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت با توجه به خروجی های ذکر شده نتایج مطلوبی از مقایسه ی این آیین نامه ها استخراج گردید.