سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی خواجه پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب – سازمان آب و برق خوزستان
مسلم عارف پور – کارشناس ارشد سازه های آبی-شرکت مهندسین مشاور دزآب
مسعود غیاثی – مدیرامورمهندسی رودخانه و سواحل-سازمان آب و برق خوزستان ۳

چکیده:

نیروگاههای بر قآبی یا هیدروالکتریسیته اصطلاحی است که به انرژی الکتریکی تولیدی از نبروی آب اطلاق می شود. در حال حاضر هیدروالکتریسیته چیزی در حدود ۷۱۵۰۰۰ مگاوات یا ۱۹ درصد ( در سال ۲۰۰۳ شانزده درصد ) از کل انرژی الکتریکی تولیدی جهان را پوشش می دهد. نیروی بر قآبی همچنین ۶۳ درصد از انرژی الکتریکی تولیدی از منابع تجدیدپذیر را شامل می شود. بیشتر نیروگا ههای برق-آبی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی پتانسیل آب پشت یک سد تامین م یکنند. در این حالت انرژی تولیدی از آب به حجم آب پشت سد و اختلاف ارتفاع بین منبع و محل خروج آب سد وابست هاست. به این اختلاف ارتفاع، ارتفاع فشاری م یگویند و آن را با’H”مخففHead نمایش م یدهند.”’ نیروگاه آب تلمب های”’ ، نوعی دیگر از نیروگاه آبی است. وظیفه یک نیروگاه آب تلمب های پشتیبانی شبکه الکتریکی در ساعات اوج مصرف (ساعات پیک) است. از دیگر انواع نیروگا ههای آبی م یتوان به نیروگا ههای جزر و مدی اشاره کرد. همانطور که از نام این نیروگا ههای مشخص است این نیروگا هها نیروی مورد نیاز خود را از اختلاف ارتفاع آب در بین شبانه روز تامین م یکنند. از مزایای نیروگاههای بر قآبی میتوان به ملاحظات اقتصادی،انتشار ناچیز گاز های گلخانه ای و فعالیت های وابسته به آن را نام برد و از معایب آن می توان به آسیب رساندن به محیط زیست، انتشار گازهای گلخانه ای،جابجایی جمعیت و شکست سد اشاره کرد