سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه گلدار – دانشجوی دکتری معماری

چکیده:

باورهای دینی انسان درانتخاب مکان و ساخت بناهای مقدس متجلی می شود یکی از بهترین تجلی گاه های هنردینی آبادی نیاسراست سابقه چندقرن سکونت درنیاسر مجالی برای خلق آثار و بناهای آیینی فراهم کرده است آثاری که متعلق به آیین های مختلف است علیرغم تغیی ردین درطی سالیان اهالی دین دار نیاسر آثار ادیان پیشین را تخریب نکرده اند بلکه آنها را حفظ کرده و آثار دین جدید رادرحوالی آن برپا داشته اند همین امر سبب شده مجموعه ای آیینی متشکل از ابنیه و آثار ادیان مختلف برقلیه نیاسر تشکی لشود دراین نوشتار پس از معرفی آیادی نیاسر و آثار و ابنیه بجامانده در آن به ذکرباورها و آداب دینی مرتبط با هریک از ابنیه معبد آناهیتا آتشکده قربانگاه مسجد و قبرستان که دربخش آیینی نیاسر واقع شدها ند زروان و اسلام است ابنیه ای که اگرچه متعلق به ادیان متفاوت است یکی پس از دیگری درمحوله آیینی نیاسر احداث شده و ماندگار شده است.