سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی و دانشگاه علوم پزشکی قم
علی اصغر حبیب پور – سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
وحیده فهیمی نیا – دانشکده بهداشت قم

چکیده:

بالا بودن تعداد مناطق نیازمند به اجرای طرح های مدیریت پسماند محدود بودن اعتبارات لزوم پاسخگویی به انتظارات و درخواست های مردم و مسئولین و ضرورت رعایت عدایت در توزیع اعتبارات تدوین یک مکانیسم علمی و عملی جهت تعیین سطح نیاز و انتخاب برای اجرای طرح های پسماند درراستای دسترسی به اهداف قانون مدیریت پسماند برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور را الزامی می سازد هدف از اجرای این طرح تدوین شناسنامه جامع برای هریک طرح های پسماند مناطق شهری و روستایی و تعیین معیارها و زیرمعیارهای لازم برای نیازسنجی و اولویت بندی آنها جهت استفاده درفرایند برنامه ریزی و انتخاب برای سرمایه گذاری و اجرا بصورت استانی و ملی می باشد. براساس نتایج طرح شناسنامه هر طرح پسماند دارای ۱۵۰ سوال بازوبسته میباشد که بصورت دسته بندی شده و براساس عناصر موظف مدیریت پسماند و شرح خدمات طرح جامع مدیریت پسماندتدوین شده است.