سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد ممشلی –

چکیده:

عصر حاضر را به دلیل تغییرات پرشتابی که در آن اتفاق می افتد عصر تغییر نامیده اند در همین راستا سازمان ها و نهادهای مختلف برای حفظ کارایی واثربخشی خود باید این تغییرات را پیش بینی وخود را با آنها سازگار کنند نهادی آموزش وپرورش وبرنامه درسی به عنوان متولیان اصلی شناسایی تغییرات وهدف گذاری درنظام آموزش وپرورش از این قاعده مستنثنی نیستند .درعصر کنونی سواد مالی به عنوان یکی از مهارت های مورد نیاز زندگی پذیرفته شده است وی در همین راستا نهادهای آموزشی وفرهنگی کشورهای پیشرفته در کنار آموزش مهارت های اولیه وضروری مانند خواندن نوشتن ریاضیات ادبیات تاریخ و …..به برنامه های آموزش اقتصادی وتعلیم وتربیت اقتصادی وبه ویژه سواد مالی نیز توجه کرده اند وا زدوره پیش دبستانی تا دانشگاه در جهت بالا بردن سطوح سوادی مالی جامعه آموزش های لازم را ارائه می دهند لذا با توجه به خلا برنامه درسی ما در آموزش سواد مالی وبا توجه به اینکه آموزش سواد مالی در نظام آموزش وپرورش ایران مطرح به خلا برنامه درسی ما در آموزش سواد مالی وبا توجه به اینکه آموزش سواد مالی در نظام آموزش وپرورش ایران مطرح نبوده لازم است دراین زمینه مطالعاتی صورت گیرد .