سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه – دانشکده فنی و مهندسی
ایمان روحی دهکردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

بحران انرژی و لزوم استفاده بهینه از منابع محدود آن در کنار آثار مخرب انتشار گازهای آلاینده حاصل از روند تبدیل انرژی بر محیط زیست ، موجب رویکرد عمومی به مدیریت مصرف انرژی از جمله تولید غیر متمرکز دارای بازدهی بالا بر پایه بایافت و نگهداشت انرژی در چرخه تولید شده است. تولید دوگانه انرژی الکتریکی و حرارت ، یک استراتژی مهم در تحقق هدف مدیریت مصرف انرژی به شمار می رود که متاسفانه در ایران چندان مورد اقبال واقع نشده است. تحقیق حاضر به بررسی ترمودینامیکی یک سیستم تولید دوگانه بر ژایه تکنولوژی میکرو توربین گاز و تحلیلی عملکرد آن در ابعاد فنی ، ریست محیطی و اقتصادی اختصاص دارد که طی ان میزان افزایش بازده ، کاهش مصرف سوخت ، کاهش انتشار آلاینده ها و زمان بازگشت سرمایه محاسبه شه است. همچنین سیاستهای حاکم بر نرخ انرژی در یک دوره ۶ ساله از سال ۱۳۸۴ تاکنون و اثر آن بر گرایش به تولید دوگانه در ایران مورد نقد و بررسی قرارا گرفته است.