سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیما صادقی – دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
مالک نادری – دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

چکیده:

آلومینیوم با توجه به قرارگرفتن در ۸% از پوسته زمین، با وزن کم و مقاوم در برابر خوردگی از آینده ممتازی نسبت به سایر فلزات برخوردار است. از روش هال با وجود قدمت زیاد در تولید آن هنوز هم درصنایع جهانی استفاده میشود. ولی مصرف بالای انرژی الکتریکی در احیای الکتروشیمیایی باعث بروز مشکلاتی در تولید آلومینیوم شده است. اصلاح روش تولید و بررسی روشهای نوین احیا برای این فلز فعال ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش تلاش برای برآورد دقیق انرژی مصرفی تولید آلومینیوم از معدنکاری تا ریختهگری شمش و روشهای پایین آوردن آن بر اساس تغییر در طراحی سلول، نوع وجنس آند و اصلاح کابلهای انتقال انجام شده است. همچنین روش کربوترمی به عنوان یک روش تولید جدید مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت نتیجه گرفته شد که روشهای آند غیرمصرفی و آند مصرفی هیدروژن میتوانند جایگزینهای مناسبی برای روش معمول باشند. همچنین روش کربوترمی نیازمند بررسی بیشتر در صنایع بوده و میتواند تا حدودی جایگزین روشهای فعلی شود