سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شمس – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه زنجان
فریده ظهرابی – فارغ‌التحصیل کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
زهرا هوشمندان مقدم فرد – فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

تجارت الکترونیکی و به تعبیر وسیع‌تر کسب و کار الکترونیکی شیوه و نحوه زندگی انسانها را متحول ساخته و در کشورهای پیشرفته از ابعاد فناوری، قوانین، سرمایه‌های انسانی و مادی لازم برای توسعه و گسترش آن برنامه‌ریزی‌های وسیعی صورت می‌گیرد. ولی در کشور ما بنابه دلایل زیادی از قبیل زیرساختی، حقوقی،‌ انسانی، فرهنگی و اقتصادی هنوز تجارت الکترونیکی جایگاهی برای خود پیدا نکرده است. تحقیق توصیفی پیمایشی حاضر با هدف بررسی نگرش گلخانه‌داران نسبت به تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۹ انجام پذیرفت. روایی ابزار تحقیق پرسشنامه توسط جمعی از صاحبنظران در این زمینه تایید شد و به طریق هدفمند از بین جامعه آماری گلخانه‌داران استان تهران تعدادی انتخاب و مورد مطالعه واقع شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش اکثر گلخانه‌داران مورد مطالعه نسبت به تجارت الکترونیکی به دلیل نبود زیرساختهای لازم برای این فناوری، نبود امنیت در خرید آنلاین، نبود آموزش‌های لازم جهت کار با این فناوری، نبود حقوق قانونی مشخص و همچنین دانش و اطلاعات کم این افراد نسبت تجارت الکترونیکی منفی بود.