سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الهه رنجبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ش
نیکبخش جوادیان – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران
مهدی امیری عارف – دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

جهت ارزیابی عملکرد تامین کنندگان، معیارهای کمی و کیفی باید به طور همزمان در نظر گرفته شوند. در این مبحث روش های مختلفی ارائه شده است که روش پیشنهادی در این مقاله بر مبنای به کارگیری گسترش کارکرد کیفیت (QFD) و چگونگی استفاده از خانه کیفیت (HOQ) برای درک بهتر خواسته های شرکت از تامین کنندگان می باشد تا با ارائه یک مدل جامع و کاربردی، رویکردی نو در فرآیند انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان بر مبنای مشارکت تمام سطوح کارکنان ارائه گردد. همچنین از اعداد فازی مثلثی جهت کمی سازی داده های کیفی و تسهیل در محاسبات استفاده شده است. این روش در شرکت فرآورده های لبنی کاله به منظور ارزیابی و انتخاب بهترین تامین کننده برای نمونه ای از ملزومات بسته بندی مورد نیاز این شرکت، دبه دو و نیم کیلویی ماست سون به کار گرفته شده است.