سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه ترابیان – کارشناسی علوم تجربی دانشگاه آزاد همدان
مریم خاوری رمضان – کارشناسی علوم تجربی
حمید چهره پور – کارشناسی علوم تجرب ی

چکیده:

تبیین و شناساندن فرهنگ ایثار و شهادت از مکانیزم های دفاعی اسلامی برای تسلیح جامعه در برابر هجوم فرهنگهای بیگانه است ایثار گری و شهادت طلبی نقش بسزایی در حفظ دین و ارزشهای آن و نیز استقلال کشور ایفا می کند سطوح مختلف مراکز آموزشی بستر مناسبی برای ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ صحیح می باشند. زیرا از جمله ابزارهای نفوذ فرهنگ تغییر نگرش در افراد آن جامعه است قشر جوان جامعه دانش آموزان و دانشجویان بدلیل خصوصیات روانشناختی ویژه خود اثر پذیرترین گروه جامعه می باشند که اتفاقا بیشترین و مفید ترین اوقات خود را در مراکز آموزشی می گذرانند بنابراین با برنامه ریزی و سیاست گذاری های علمی و جامع درخصوص آموزش مسایل فرهنگی در این مراکز می توان فرهنگ ایثار و شهادت را درجامعه به سطح قابل قبولی ارتقا بخشید.