مقاله نگرش گردشگران به شاخص ها و راهکارهای توسعه گردشگری در مناطق مرزی آذربایجان غربی با تاکید بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی – دلفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: نگرش گردشگران به شاخص ها و راهکارهای توسعه گردشگری در مناطق مرزی آذربایجان غربی با تاکید بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی – دلفی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت
مقاله توسعه گردشگری
مقاله آذربایجان غربی و تحلیل سلسله مراتبی فازی – دلفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سلامی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دولت در ایران به مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری تلقی می شود. برقراری امنیت، ایجاد زیرساخت ها، تدوین قوانین، پرورش نیروی انسانی متخصص و برقراری مناسبات بین المللی، تنها بخشی از وظایف دولت برای توسعه گردشگری سطح بزرگ و یا کوچک می باشد. این کارکردها، ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیمی با جوامع محلی، گردشگران داخلی، گردشگران خارجی (بین المللی) و فعالان بخش گردشگری دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی نوع نگرش گردشگران بین المللی نسبت به اقدامات و سیاست های بازدارنده دولت در توسعه گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش دلفی، مبادرت به جمع آوری نظرات خبرگان شد و سپس با استفاده از این نظرات، پرسشنامه ای برای جامعه آماری گردشگران و نمونه آماری ۳۸۱ نفر تدوین شد و نتایج حاصل از داده های خام پرسشنامه، وارد مدل رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تقدم امنیت بر توسعه، روابط خارجی محدود، ساختار سلسله مراتبی و بوروکراتیک و ضعف زیرساخت ها، اولویت های مطرح از سوی گردشگران بین المللی به عنوان موانع اصلی توسعه گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی می باشند.