سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضوان سبزه علی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.
محمد امرایی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی.

چکیده:

درکشور ایران از یک سو نیاز شدیدی به استفاده از دستاوردهای کسب وکارهای کوچک و متوسط از قبیل اشتغال آفرینی توسعه نوآوری و رقابت جویی ملی به چشم می خورد از سوی دیگر با توجه به نامساعد بودن محیط کسب وکار برای شکوفایی کسب وکارهای کوچک و متوسط شاهد نرخ بالای شکست کسب وکارهای موجود بویژه کسب وکارهای نوپا بصورت ضمنی و آشکار هستیم درچنین شرایطی آشنایی کارافرینان با ریشه ها ودلایل این شکست ها به منظور توانمندسازی و آماده کردن آنها برای رویارویی با شکست و درس گرفتن از آن امری حیاتی می باشد هدف عمده ای که دراین تحقیق درنظرگرفته شده است بررسی متغیرهایی بوده که آشنایی با آنها میتواند نگرش کارافرینان را به شکست تغییر داده و آنها را درمسیری که گام برداشته راسخ تر از قبل کند.