سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فخرالدین معروفی – استادیار دانشکده ادبیان و علوم انسانی دانشگاه کردستان، گروه مدیریت (
جمال سلیمی – دانشجوی دوره دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیئت

چکیده:

این تحقیق تجربه آموزش ۱۹ استاد دانشگاه که به آموزش رشته های متفاوت در زمینه های رو در رو و آنلاین را بررسی می کند. از استادان پرسیده شده که چگونه در مورد تکنولوژی های یادگیری فکر می کنند و نسبت به طراحی و آموزش در رشته هایشان در این دو زمینه چه رویکردی دارند. در این تحقیق، از فرآیند طبقه نبدی SOLO (بیکس ۲۰۰۳) ، وابستگی بررسی الگوها از جدول ۲×۲ و روش آماری دقیق و معنی دار فیشر استفاده شد. نتایج نشان می دهد که روشهای کیفی متنوعی از تفکر در مورد تکنولوژی های یادگیری وجود دارد که ارتباط معنی داری با روش های کیفی طراحی و آموزش با استفاده از تکنولوژ یادگیری دارد. نتایج برای آن دسته از استادانی که با تکنولوژی های یادگیری آموزش می دهند و آنهایی که علاقمند به حداکثر رساندن یادگیری برای دانشجویان هستند کاربرد دارد.