سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود افراسیابی – دانشجوی دانشگاه تابناک لامرد
سعید نظری – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کریم فتوحی – دانشگاه تابناک لامرد
محسن آزاد –

چکیده:

پیشرفت روزافزون و به تبع آن صنعتی شدن سبب شده است که انسان درمعرض خطرات فراوانی قرارگیرد که تاقبل از این هرگز وجود نداشته است با اعتقاد به اینکه حفظ سلامتی و بهره مندی ازمحیطی پاک اولین گام درقدردانی از این مواهب الهی است هرفعالیتی که به نحوی سلامت فرد یا محیط زیست را تهدید می نماید بایستی مورد شناسایی قرارگرفته و درجهت حذف و یا کنترل آن باتوجه به الزامات موجود اقدامات لازم صورت پذیرد باتوجه به کثرات تجهیزات درصنایع مختلف و الزام سیستمی مدیریتی ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 استفاده ازروشهای مناسب جهت شناسایی و ارزیابی مخاطرات امری حیاتی است تکنیکهای متفاوتی برای شناسایی و ارزیابی مخاطرات بالقوه محیط کار وجود دارد ولی هدف از این تدوین این مقاله ارایه مکانیسم شناسایی و ارزیابی فرایندها فعالیت ها و محصولاتی است که سلامت فرد و یا محیط زیست را به مخاطره می اندازد تا بدین وسیله با انجام اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه درخصوص حذف یا کنترل آنها برنامه ریزی نمود