سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

المیرا مستعد – گروه مدیریت دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
کاوه باقری نسب – گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
مجید فضلعلی – گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

چکیده:

فناوری اطلاعات باعث شده تا روشهای سنتی تجارت به کلی دگرگون شود بنابراین شرکتهای دارای مزیت رقابتی خواهند بود که اگاهانه و بطور اثربخش وارد دنیای تجارت الکترونیکی شوند هدف اصلی این مقاله نیز اشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی است بدین منظور ابتدا تاریخچه تجارت الکترونیک و چگونگی شکل گیری کسب و کار و تجارت الکترونیکی پرداخته شده و ضمن تعاریف آنها تفاوتهای آنها نیز ارائه شده است در ادامه الگوهای تجارت الکترونیک مورد بررسی قرارگرفته و همچنین به مقایسه تجارت الکترونیک در برابر تجارت سنتی و مزایا و معایب و مخاطرات تجارت الکترونیکی و همچنین زیرساختهای لازم برای گسترش تجارت الکترونیک ارائه گردیده است نتایج بیانگر این است که تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار کاهش قیمت منابع تولید ارتقای بهره وری کاهش هزینه های مبادلاتی ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درونزای اقتصادی نقش محوری دارد.