سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
حدیثه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فاطمه قویدست – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شهرالکترونیکی حاصل توسعه اطلاعاتی و ارتباطی درواقع موج سوم است شهرهای الکترونیکی نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز را برای دسترسی شهروندان در تمامی اوقات شبانه روز به پایگاه داده خدمات دولتی و بخش خصوصی برروی اینترنت فراهم می آورد ایجاد شهر الکترونیک تاثیرات بسیار سودمندی را در زمینه های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی برای اداره شهر و شهروندان به دنبال خواهد داشت بنابراین هدف اصلی این مقاله آشنایی با مفهوم شهر الکترونیک و بررسی زیرساختهای لازم جهت ایجاد یک شهر مجازی است بدین منظور در ابتدا به تشریح مفهوم و ضرورت ایجاد شهر الکترونیک پرداخته شده است و درادامه فعالیت ها و مزایای شهر الکترونیک و همچنین کارکردهای مثبت شکل گیری شهر الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت به تشریح زیرساختهای لازم برای ایجاد یک شهر الکترونیکی پرداخته شده است نتایج بیانگر این است که برای تحقق یک تصویر واضح از شهرالکترونیک باید مولفه های مختلفی در آن شکل بگیرند. محوری ترین بعد هسته زیرساختی شهر الکترونیک می باشد این هسته شامل زیرساختهای فنی اجتماعی، فرهنگی انسانی قانون و مقررات وز یرساخت کاربری می باشد.