سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی حیدری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی – شرکت پالایش گاز ایلام
فرشید قنبری – دانشجوی مهندسی عمران – شرکت پالایش گاز ایلام

چکیده:

در نگرش سیستمی به جای برخورد تحلیلی با مسایل و موضوعات برخورد ترکیبی صورت می گیرد. برخورد تحلیل به توصیف چگونگی کارکرد یک سیستم می پردازد در حالیکه برخ.رد ترکیبی به فهم تبیین و چرایی عملکرد یک سیستم پاسخ می دهد. در بررسی سیستمی HSE به عنوان یک کل دارای مولفه هی مختلفی است که غفلت از هریک از این مولفه ها و عناصر موجب نادیده گرفتن مبانی اصولی در سیستمی می شود. بنابراین در این مقاله پس از تشریح مبانی نظری نگرش سیستمی و اجزاء یک سیستم مدیریت HSE به بررسی استراتژی هایی که نگرش سیستمی در HSE می تواند دنبال کند پرداخته خواهد شد.