سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سالار کهزادی – دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان واحد صنایع دستی
نسترن رسولی – دانشگاه غیرانتفاعی گنجنامه همدان
جعفر کریمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

اگر سیستم را مجموعه ای از عناصر مرتبط و پیوسته که یک کل واحد را تشکیل می دهند و هدف خاصی را دنبال می کنند تعریف کنیم آنگاه با توجه به چند بعدی و میا رشته ای بودن گردشگری لزوم داشتن چنین نگرشی جهت شناخت کامل و مدیریت کارآمد آن مشخص می شود. بر این اساس در این پژوهش سعی داریم تا اهمیت نگرش سیستمی را به عنوان راهبردی مناسب جهت مدیریت کارآمد گردشگری مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در مورد رویکرد سیستمی و گردشگری جمع آوری شد سپس در مرحله بعد سعی شد تا با ترکیب و ادغام رویکرد سیستمی در گردشگری اهمیت و لزوم استفاده از آن در گردشگری بررسی شود. نتایج تحقیق گواه این موضوع است که با توجه به گستردگی فعالیت های گردشگری جهت ایجاد هماهنگی و در نتیجه مدیریت کارآمد آن پذیرفتن رویکرد سیستمی در گردشگری ابزاری لازم و ضروری است.