سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباسعای ولی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان
رضا قضاوی – استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

چکیده:

امروزه مدیریت یکپارچه یکی از واژگان پر کاربرد در محافل و مجامع علمی است. مبداء و مشاء ایجاد آن حاصل تغییر رویکرد مدیریت از جامعیت به یکپارچگی است . برای درک و فهم دیدگاه سیستمی در ایجاد مدیریت یکپارچه به خصوص در شکل گیری گروههای پژوهشی موارد مهم و اساسی در خصوص فلفه این مدیریت مطرح و مورد بحث است . در این مقوله ما با طرح کلی مدیریت یکپارچه و تاثیر گذاری آن به عنوان یک رویکرد نوین در مسائل و روشهای پژوهشی با ارائه مطالب دسته بندی شده و به دور از توضیحات خسته کننده به اصل موضوع و مفهوم پرداخته و سعی کرده ایم با ارائه و طرح سوالات ساده و تبیین آنها به یک دستور العمل کاربردی برای درک پیچیدگی سیستمها و نقش تاثیر گذار آن در سیاست گذاریهای کلان ، آهکارها و تولیدات سیستمها بپردازیم . در حقیقت ارائه چهار چوب مزبور اولین گام در توسعه روشهای یکپارچه نگری است.