سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی صادق عمل نیک – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه قم

چکیده:

موسسات، سازمان ه ا و شرکت ها از جمله زیربناهای جامعه مدرن امروز هستند و مدیریت ها از جمله مهمترین عامل در حیات، رشدو شکوفایی و یا ناابودی آنها هستند. مدیران مسئولیت هدایت، سازماندهی، هماهنگی، ایجاد انگیز ه، برنامه ریزی و نظارت و کنترلکار هارا به عهده دارد. مدیران فرایند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب از طریق مشخص کردن اهداف، راهبردها و سیاستگذاری ها مشخص می کنند و با برنامه ریزی و تخصیص منابع و تهیه دستورالعملها و رویه ها در مرحله اجرا فعالیت ها را هدایت می کنند و با نظارت و کنترل مستمر در هر لحظه برای تحقق اهداف و ایجادآینده ای بهتر در تکا پومی باشند. گذشته باتمام تجربه های آموختنی و اهمیتش و با تمام تاثیراتی که میتواند بر آینده داشته باشد گذشته اس ت ، ولی آینده در پیش است و بخش مهمی از آن به آنچه امروز میگذرد ربط می یابد. مدیران شرکت ها و جامعه مسئولندسهم مردم و فرزندان این مرز و بوم را ازآینده جهان معلوم کنند و برای این کار مهم به نگرش سیستمی نیاز دارند. امروزه تحقیق و توسعه و ساخت و تولید و بازاریابی وروابط تجاری همگام با رشد فناوری اطلاعات در سال های اخیر متحول گردیده و سازمان ها و شرکت ها جهت تداوم فعالیت های خود در حال و آینده با چالش های اساسی و جدیدی روبرو می باشند. در این مقاله در زمینه های تفکر و نگرش سیستمی، ضرورتداشتن نگرش سیستمی در مدیریت استراتژیک،وظایف مدیریت راهبردی و تعامل بین اهداف و راهبردها، تجزیه و تحلیل و ضع و استراتژی رقابتی بحث و بررسی می شود. همچنین در باره عوامل مختلفی که در تجزیه و تحلیل و ضع رقابتی و استراتژی رقابتی وجود دارد که بایستی به آنها توجه شود، مانند بکارگیری فناوری اطلاعات رایانه ای، تحقیق و توسعه، بازاریابی، ساخت و تولید، مالی و حساب داری، به اختصار توضیح داده می شود.