مقاله نگرش سنجی دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به اثربخشی دروس عملی کشاورزی (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: نگرش سنجی دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به اثربخشی دروس عملی کشاورزی (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله اثربخشی
مقاله دروس عملی کشاورزی
مقاله دانشجویان کشاورزی
مقاله دانشگاه رازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی پرند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به اثربخشی دروس عملی کشاورزی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه را تمامی دانشجویان کارشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه (N=1169)، تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، ۲۸۴ نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (بر حسب گرایش تحصیلی دانشجویان کشاورزی)، استفاده شد. بر اساس یافته ها دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه نگرش متوسطی نسبت به اثربخشی دروس عملی کشاورزی داشتند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام، نشان داد که ۶۰ درصد تغییرات متغیر وابسته (نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه نسبت به اثربخشی دروس عملی کشاورزی) توسط چهار متغیر سابقه کار کشاورزی دانشجو، معدل دروس گذرانده، میزان تحصیلات پدر و سن دانشجویان تبیین می شود.