سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفا منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران م
سهیلا کرباسی – گروه کامپیوتر دانشگاه جامع گلستان
احمد فراهی – فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه پیام نور

چکیده:

آزمایشگاه مجازی به عنوان یک فضای مجازی محاوره ای است که از ترکیب منابع فناوری آموزشی و انسانی برای فهم دروس عملی ونیز آنچه دانشجویان و اساتید برای سازگاری در یک محیط آموزش مجازی نیاز دارند تشکیل شده است دراین مقاله آزمایشگاه مجازی به عنوان یکی از ملزومات موفقیت آموزش مجازی معرفی شده و نگرش دانشجویان پیام نور گنبد نسبت به ان بررسی شده است داده ها از طریق پرسشنامه که سوالات آن در سه بخش طبقه بندی شده و در بین ۴۹ دانشجو رشته کامپیوتر توزیع شده است جمع آوری گردید روایی پرسشنامه با نظر متخصصان تایید شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۷۹% توسط نرم افزار SPSS محاسبه گردید نتایج نشان میدهد که اتفاق نظر عمومی د ربین دانشجویان نسبت به آزمایشگاه مجازی وجود داشته و هیچ نگرش منفی در بین آنان وجود ندارد