سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد چراغی – ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست
مریم خوش شعار – دانشجوی کارشناسی ارشد
زهرا محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

محیط زیست در سطح جهانی و ملی، در معرض تهدیدهای جدی است. فهرست این تهدیدها از گرم شدن اقلیم زمین تا از دست رفتن تنوع زیستی (زی گونگی ) و انواع آلودگی ها، بس دراز است و تکرار آنها نیز چنانچه با برنامه و پشتوانه عملی همراه نباشد، صرفاً از اهمیت و حساسیت آن می کاهد و بایستی در پی یافتن علل این تهدیدها برآمد و راهکارهای مناسب و مقتضی را در پیش گرفت.یکی از مقدمات رفع مشکلات زیست محیطی، ارتقای فرهنگ عمومی در این زمینه است . این مهم خود در گام اول نیازمند آموزش محیط زیست در همه سطوح است. ما نیازمند آنیم که آگاهیهای زیست محیطی به صورت جزئی از معارف همگانی درآید و مشکلات آسیب های محیط زیست، نگرانی عمومی را سبب شود. در آن صورت است که نمودهای آن به صورت اصلاح ساختار نظام قوانین، مدیریت و نظام آموزش کشور، اصلاح کاربری های مختلف زمین و منابع، استانداردها و ضوابط دقیق زیست محیطی در ارتباط با همه فعالیتها در جهت توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی در خواهد آمد. در این راستا، پرسشنامه ای تهیه به تعداد ۳۰۰ عدد در دانشکده های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تکمیل گردید که نتایج حاکی از آن است که در حدود ۷۰% از دانشجویان اطلاعات کافی در مورد انواع آلودگی های محیط زیست و تأثیر فعالیتهای انسانی و صنعتی و بحران های ناشی از آن داشتند.