مقاله نگرش دانشجویان پزشکی و اساتید زبان انگلیسی نسبت به کتاب زبان تخصصی پزشکی؛ چالش ها و کاربردهای ضمنی برای اساتید دروس زبان تخصصی دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: نگرش دانشجویان پزشکی و اساتید زبان انگلیسی نسبت به کتاب زبان تخصصی پزشکی؛ چالش ها و کاربردهای ضمنی برای اساتید دروس زبان تخصصی دانشگاهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله کتب درسی زبان تخصصی
مقاله معلمان
مقاله یادگیرندگان
مقاله چالش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسامی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمخانلویی گیتی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کتاب ها و مطالب آموزشی زبان تخصصی را شاید بتوان مهم ترین رکن در برنامه آموزش زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی در ایران در نظر گرفت. بنابراین، ارزیابی آن ها می تواند به شناسایی نقاط ضعف وقوت آن ها کمک کرده، و باعث ارتقای کیفیت آن ها شود. هدف این مطالعه بررسی نگرش های دانشجویان پزشکی و اساتید زبان انگلیسی نسبت به کتاب زبان تخصصی پزشکی و همچنین بررسی چالش هایی بود که در حیطه آموزش و یادگیری زبان وجود داشته است.
روش بررسی: به منظور انجام این مطالعه ۱۷۵ دانشجوی رشته پزشکی و ۲۵ تن از اساتید زبان انگلیسی از چهار دانشگاه پزشکی کشور (دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، و دانشگاه زنجان) انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه و مصاحبه استفاده گردید. آزمون آماری مورد استفاده آزمون های T-test و MANOVA بودند.
یافته ها: نتایج مطالعه آماری نشان داد که تفاوت معناداری بین نگرش دانشجویان و اساتید نسبت به کتاب زبان تخصصی پزشکی وجود نداشت، ولی تفاوت معناداری بین نگرش آن ها نسبت به شش جنبه مختلف کتاب وجود داشت. نتایج مصاحبه هم نشان داد که کلاس های پرجمعیت، نبود کتب مناسب نیاز فراگیران، نبود اهداف مشخص در حیطه زبان تخصصی، و کمبود زمان از بزرگترین چالش های دانشجویان پزشکی و اساتید زبان بود.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که اگرچه نگرش های مثبتی نسبت به کتاب وجود دارد، ولی بیشتر اساتید، آن را برای آموزش زبان تخصصی کافی نمی دانند. به علاوه آن ها بر این عقیده اند که، تعداد دانشجویان در کلاس ها باید کاهش یابد، اهداف آموزش زبان در حیطه پزشکی مشخص شود و سپس بر اساس آن اهداف، مطالب درسی مناسب نیاز یاد گیرندگان فراهم گردد.