مقاله نگرش دانشجویان به مواد مخدر: نقش بازدارنده منع قانونی، ممانعت خانواده، عدم دسترسی به مواد و اعتماد به خود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: نگرش دانشجویان به مواد مخدر: نقش بازدارنده منع قانونی، ممانعت خانواده، عدم دسترسی به مواد و اعتماد به خود
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله مواد مخدر
مقاله علاقه به مصرف
مقاله دسترسی به مواد
مقاله اعتماد به نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صنوبری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش ها نشان داده اند اصلاح نگرش افراد درباره مواد مخدر از نگرش مثبت به منفی می تواند از گرایش و ابتلای آنها به اعتیاد جلوگیری کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان به مواد مخدر و تعیین نقش منع قانونی، ممانعت خانواده، عدم دسترسی به مواد و اعتماد به خود بود.
روش: در این پژوهش از روش زمینه یابی مقطعی استفاده شد. به منظور نیل به هدف پژوهش، مقیاس علاقه به مصرف موادمخدر در بین ۴۰۰ نفر از دانشجویان شهر دزفول که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد.
یافته ها: تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس تک عاملی است و اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ برای کل دانشجویان، پسران و دختران به ترتیب، ۰٫۷۷،۰٫۸۱ و ۰٫۷۰ است. نتایج میزان شیوع نگرش مثبت به مواد مخدر نشان داد که ۱۸٫۳ درصد دانشجویان گهگاهی فکر مصرف مواد مخدر به مغز شان می زند، ۱۲٫۵ درصد برای یک بار هم که شده دوست دارند مواد مصرف کنند، ۱۱٫۸ درصد مصرف مواد را رویایی می دانند که مدت ها است در سر دارند،۴٫۵  درصد اعتقاد داشته اند که یک بار مصرف مواد به امتحانش می ارزد و ۱٫۵ درصد مصرف مواد را برای تفریح و سرگرمی مناسب دانسته اند. ۱۰٫۵ درصد نیز بیان داشته اند که دوست دارند سیگار بکشند. همچنین، نتایج نشان داد که اگر منع قانونی نباشد ۹٫۳ درصد و اگر ممانعت خانواده نباشد،۶٫۵  درصد دانشجویان احتمالا مواد مخدر مصرف خواهند کرد. نتایج اعتماد به خود نیز نشان داد که ۸۷٫۷ درصد پاسخگویان کاملا مطمئن هستند که هیچ وقت مواد مخدر مصرف نخواهند کرد.
نتیجه گیری: می توان برای پیشگیری از مصرف، نقش عوامل قانونی، خانوادگی و ممانعت از دسترسی را تقویت کرده و با روش های بهبود و ارتقاء اعتماد به نفس از مصرف مواد مخدر جلوگیری کرد.