سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمین دماوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی زلزله
مهدی مخبری – دکتری ژئوتکنیک لرزه ای
حسین رهنما – دکتری مکانیک

چکیده:

خسارات ویرانگر ناشی از حوادث غیرمترقبه خصوصا زلزله دردهه های اخیر مهندسین زلزله و مدیران شهری را به یافتن راهکارهایی جهت کاهش بلاهای ناشی از زلزله وادار نموده است ازاقدامات ضروری که می تواند نقش اساسی درکاهش زیاان ها داشته باشدتوجه به الگوهای شهرسازی با درنظر گرفتن معیارهای مدیریت بحران می باشد این مقاله تلاش می کند که به بیان مخاطرات مرتبط با طراحی شهری از دیدگاه مدیریت بحران زلزله بپردازد که شامل دسترسی ها امدادرسانی ها شکل و جانمایی سازه ها پرهیز از ساخت و ساز ها درنواحی غیرایمن و موضوعات مرتبط با مسائل طراحی شهری می باشد که دراین راستا منطقه چهارشهرداری شیراز ازلحاظ معیارهای پرخطر جهت کهاش تلفات مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است.