سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن جمالوندی – کارشناس ارشد سازه و مدرس دانشگاه
حافظ عزیزنصرتی – کارشناس ارشد سازه و مدرس دانشگاه

چکیده:

توجه روزافزون مهندسان به کاربرد بهینه سازی در طراحی به ویژه در سازه ها و رسیدن به بهترین جواب در حالی که محدودیت های مشخصی برآورده سازد طی تحقیقی که مبتنی بر یک روندبهینهس ازی با عنوان الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی ساختمان های فولادی بررسی و اجرا شده است دراین تحقیق ساختمان فولادی مورد مطالعه در ۱۵ طبقه با مهاربندی های متفاوت انتخاب شده است جهت تحلیل طراحی و بهینه سازی از مقاطع فولادی با ابعاد متعارف و سیستم سقف سبک مطابق با آیین نامه AISC- LRFD و جهت برآورده شدن پارامترهای لرزه ای از آیین نامه ۲۸۰۰ استفاده شده است تابع هدف وزن سازه انتخاب گردید با توجه به اپراتورهای ژنتیکی در قوای هر نسل برازندگی متوسط افراد افزایش میابد. بطوریکه سازه حداقل وزن را داشته باشد به شرطی که محدودیت های لرزه ای و طراحی را تا رسیدن به جواب بهینه و یا ارضای شرط همگرایی را برآورده سازد