سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صفا منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران
سهیلا کرباسی – گروهکامپیوتر دانشگاه جامع گلستان
احمد فراهی – فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه پیام نور

چکیده:

ازمایشگاه مجازی به عنوان یک فضای مجازی محاوره ای است که از ترکیب منابع فناوری اموزشی و انسانی برای فهم دروس عملی و نیز آنچه دانشجویان و اساتید برای سازگاری در یک محیط اموزش مجازی نیازدارند تشکیل شده است دراین مقاله ازمایشگاه مجازی به عنوان یکی از ملزومات موفقیت اموزش مجازی معرفی شده و نگرش اساتید پیام نور نسبت به ان بررسی شده است داده ها از طریق پرسشنامه که سوالات آن در دو بخش طبقه بندی شده و دراختیار ۶۰ نفر از مدرسین دروش ازمایشگاهی توزیع شده است بخش اول سوالات مربوط به مشکلات دانشگاه پیام نور و بخش دوم نگرش اساتید به ازمایشگاه مجازی می باشد. جمع اوری گردید روایی پرسشنامه با نظر متخصصان تایید شد و پایایی ان با ضریب الفای کرونباخ برای بخش اول سوالات ۸۱% و بخش دوم ۸۴% توسط نرم افزار spss محاسبه گردید.