سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی –
لیلا ملکانی –
سمیه خالقی –

چکیده:

بررسی رفتارجریان رودخانه درطراحی سازه های آبی ازقبیل سدها و پلها که برروی رودخانه ها احداث می شوند و مدیریت سیلابدشت ها اهمیت دارد دراین مقاله کاربردهای مدل اتومای سلولی Ca دردو مساله مهم دررودخانه ها تخمین سیلاب و پهنه بندی سیلاب معرفی و ارزیابی قرارگرفته است cA روشیموثر برای شبیه سازی سیستم های پویا و پیچیده است که ازطریق برقراری ارتباط میان اجزای آن سیستم که درمجاورت هم قرارگرفته اند اندرکنش بین انها مرحله به مرحله شبیه سازی می شود دراین روش با تلفیق GIS استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی براورد سیلاب و مدل CA گسترش سیلاب شبیه سازی می گردد درخروجی مدلهای اتومای سلولی تخمین و پهنه بندی سیلاب نقشه ای از مناطق تاسیسات و کاربری های زیراب رفته و نیز میزان ارتفاع آب ناشی از سیلاب با دقت مناسب ارایه میشود.