سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم ساعی – شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
مسعود مهری – شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
رسول خلیلی – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

چکیده:

شرکت های توزیع نیروی برق بطور اعم از لحاظ کادر فنیطراحی- اجرا- نظارت بهره برداری در سطح قابل قبولی نمی باشند. طراحی غیر فنی و اجرای ضعیف و بدون نظارت و توام با اقدامات خلاف استاندارد و با کیفیت اجرایی نامطلوب نه تنها تعدد حوادث و قطع برق و تحمیل هزینه های سنگین به این شرکت ها و ضرر و زیان به مشترکین را سبب گردیده، بلکه اصول اولیده در طراحی و برنامه ریی شبکه های توزیع که در ذیل آمده به فراموشی سپرده است.۱- مطابقت طرح با اصول فنی و استاندارد۲- بهینه سازی اقتصادی۳- اینده نگری و بهره برداری سالم بدور از حوادث در شبکه.