سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا شفیعی چافی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین قلی زاده نرم – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دراین تحقیق یکنگرش نو دراستخراج ویژگی برمبنای روش فازی برای طبقه بندی ضربانهای قلبی ارایه شده است ابتدا سیگنال ECG بطور مستقیم و بدون حذف نویز به سیستم اعمال شده و گروه ها ی عضویت خروجی توسط روش فازی گرادیان نزولی به منظور کمینه سازی خطای ردیابی تنظیم می شوند بعد از رسیدن خطای ردیابی به مقدار مطلوب مراکز گروه های عضویت خروجی بعنوان ویژگی فازی درنظر گرفته می شوند تاکنون مراکز گروه ها ثابت فرض شده و سیستم فازی به عنوان کلاسه بندی عمل می کرد اما دراین تحقیق مراکز گروه های عضویت متغیر و به سیستم فازی به عنوان ویژگی نگریسته شده است سپس ویژگیهای فازی به همراه ویژگیهای اماری سیگنال قلب جهت کاهش ابعاد فضای ویژگی و حذف همپوشانی ها به PCA و درنهایت جهت طبقه بندی به ماشین بردار پشتیبان اعمال میشوند سادگی دقت بالا سرعت مناسب و مقاوم بودن دربرابر نویز از ویژگیهای این روش می باشد.