سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محبوبه خان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه
ندا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه
آرین نصیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه

چکیده:

کار و زندگی در سازمانهای جدید، افقهای جدیدی از ارتباط را برای انسان گشوده است. مدیران و کارکنان ناگزیرند برای تصمیم گیری دور هم بنشینند و با تبادل نظر راه حلهای مختلف را مورد بررسی قرار دهند. در خیلی از مواقع، عدم برقراری ارتباط مناسب قبل از اجرای برنامه های جدید سبب پیشدایش مقاومتهای شدیدی در مقابل تغییرات پیشنهادی می گردد. حل مشکلات کارکنان و ارباب رجوع محتاج به همکاری و تبادل نظر و درک مشکلات آنهاست. احراز نقش مدیریت و شرط کسب توفیق در آن، مستلزم احراز دانش ها و مهارتهایی است که یکی از مهمترین آنها روابط انسانی در مدیریت یعنی هنر ارتباطات انسانی می باشد و بدون تردید چگونگی روابط انسانی در مدیریت، تابع نوع نگرش به انسان خواهد بود. اهمیت و توجه به روابط انسانی و نقش غیرقابل انکار آن در جهت اهداف سازمانها و جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست، این جایگاه به حدی است که بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت، مدیریت را علم، هنر و یا فن برقراری ارتباط با انسانها معرفی کرده اند. در این تحقیق بنا بر آن داریم نگرشی نوین نسبت به مدیریت کردن روابط انسانی ارائه دهیم تا اهمیت این موضوع برای مدیران سازمان ها روشنتر گردد.