سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود صمدی لرگانی – دکتری حسابداری
میثم کاویانی – کارشناس ارشد مدیریت مالی
امیررضا عبداله پور – کارشناس ارشد مدیریت کارافرینی
رضا یزدانی – کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی

چکیده:

شرکت های کارآفرین امروزه برای بقای خود می بایست درجهت جذب نوآوری نه تنها بطور مستقیم رقابت می کنند بلکه باید با سرمایه گذاران کسب وکار پرمخاطره و کلیه هواداران تفکرات نوآور و کارآفرینانه رقابت کنند یکی از بزرگترین چالشهای کارآفرینان و شاید مهمترین مانع آنها برای راه اندازی کسبو کارشان کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای است که به عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است تامین مالی مناسب نقش بسیار مهمی درراه اندازی و توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه به عهده دارد روشهای متعدد و رویکردهای متنوعی که درحوزه تامین مالی کارافرینانه وجود دارد انتخاب ها و تصمیمات متعددی را دراختیار کارآفرینان قرا رمیدهد که خود می تواند موجبات پیچیدگی بیشتر این فرایند گردد سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین مالی کسب و ک ارهای کارآفرینانه نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند اما این بحث درکشور ما مراحل آغازین خود را طی می کند.