سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جهان بیک لوئی – مدرس گروه حسابداری دانشگاه پیام نور واحد قائمشهر
علی فرهادی محلی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی و مدرس گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

رفتار انسانها در جوامع مختلف، به مجموعه باید و نباید ها و جهان بینی آن جامعه بستگی دارد وسازنده شرایطی است که می تواند موجب دستیابی به کمال و آرامش گردد و یا اینکه رنج ومحنت را برای افراد پدید آورد. درستکاری، صداقت، نوعدوستی، رازداری و صفاتی از این قبیل،ارزشهایی هستند که مورد تائید ادیان و ملل مختلف می باشد و در مقابل این ارزشهای اخلاقی ،رفتار هایی همچون خدعه، فریب، تقلب، و … قرار گرفته اند که نتایج آزار دهنده و ناپس ندی را به همراه دارند. فضائل اخلاقی سرچشمه کمال و سعادت بوده و رذائل اخلاقی ناهنجاریهایی هستند که امروزه بشر به آنها مبتلا گشته و تا حد زیادی از تسلط لذائذ شخصی بر ارزش های اخلاقی سرچشمه می گیرد. با توجه به اینکه حسابداران با اطلاعات اشخاصو موسسات تجاری ب یشماری سرو کار داشته و اتخاذ تصمیم بر مبنای اطلاعات تهیه شده بوسیله حسابداران ، تاثیر بسزایی بر زندگی تک تک افراد دارد. این مقاله ضمن تبیین شیوه های آمو زشاصول اخلاق ی در حرفه حسابداری با توجه به کدهای رفتاریIES 1 و IFAC پیشنهادات و راهکارهایی در جهت بهبود و ارتقاء ارزشهای اخلاقی در حرفه حسابداری ارائه می نماید