سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
محمدرضا نیک فال – کارشناس منابع آب
حمید حیدری – کارشناس GIS تهران شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

کاربرد فناوری سامانه های تصمیم یار بعنوان رویکردی مدرن در علوم و مهندسی به منظور پشتیبانی از مدیران و تصمیم گیرندگان در حال گسترش است تلفیق این فناوری و سیستم اطلاعات جغرافیایی منجر به پیدایش ابزاری سودمند به نام سامانه های تصمیم یار مکانی می شود که در مباحث مدیریت منابع آب کاربرد وسیع یدارد این مقاله به معرفی یک سامانه تصمیم یار مکانی جدید بنام SIMAB که مختص برنامه ریزی منابع آب در مقیاس حوضه های آبریز توسعه یافته است می پردازد به این منظور ضمن معرفی برخی سامانه های مشابه در سطح دنیا توانمندی های این سامانه و ابزارهای کاربردی تعبیه شده در آن با تاکید بر محوریت سیستم اطلاعات جغرافیایی تشریح شده و ایده های پیاده سازی شده در آن براساس رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب معرفی میشود.