سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی –
شاهین رفیعی –
سیدمحمدتقی غریب زاهدی –

چکیده:

این مطالعه تاثیر خشک شدن انجمادی رابرخصوصیات محصولات غذایی موز سیب سیب زمینی و هویج بررسی و مقایسه نموده است یافته ها نشان میدهد که فشار و گرمای مورد استفاده به روش انجمادی مهمترین عوامل تاثیر گذار برکیفیت نمونه های خشک شده می باشد این فرایند باعث افزایش سفیدی و رنگ مناسب تر درنمونه های موز کاهش جذب روغن درسیب زمینی طی فرایند سرخ کردن حفظ میزان کاروتن دربرشهای هویج و نگهداشتن ویتامین C درنمونه های سیب می شود همچنین بررسی ریزساختار و بافت نمونه های خشک شده موز با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان میدهد که نمونه های پیش تیمار شده با اشعه فروسرخ دارای ساختاری بازتر به منظور خروج ذرات آب می باشند کاهش زمان خشک کردن بهبود رنگ و افزایش تردی محصول از ویژگیهای دیگر این نمونه ها محسوب می گردد.