سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب ملایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زمین شناسی، مشهد، ایران
رحیم دبیری –

چکیده:

توده نفوذی مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی ، در شمال غرب شهرستان اهر، واقع شده و بخشی از نوار آذرین درونی مزوزوئیک- ترشیری در پهنه سنندج- سیرجان به شمار می رود. توده نفوذی مورد مطالعه، به لحاظ ویژگیهایصحرایی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی، شامل طیف پیوسته ای از حدواسط تا اسیدی می باشند. در این میان فراوانی حجمی گرانودیوریتهای منطقه، بسیار بیشتر است. سنگهای منطقه عمدتاً بافت گرانولار تا گرانوپورفیری دارند . کانیهای تشکیلدهنده این سنگها اغلب شامل پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، کوارتز، آمفیبول، بیوتیت و بمیزان کمتر آپاتیت ، تیتانیت و مگنتیت می باشند. رگه های از آپلیت ، پگماتیت و نیز درز و شکافهای پر شده از کوارتز و مالاکیت در برخی از قسمتهای این توده دیده می شود. انکلاوهای مافیک ماگمایی یا انکلاوهای میکروگرانولار مافیک MME) در ابعاد درشت درداخل تود ههای نفوذی منطقه حضور دارند. این انکلاوها بافت دانه ریزتری داشته و میزان کانیهای مافیک آنها ، فراوانتر ازسنگهای میزبان م یباشد. به لحاظ شیمیایی سنگهای گرانودیوریت منطقه، ماهیت کالکوآلکالن دارند. توده نفوذی منطقه از نظر شاخص اشباع از آلومینیم، ماهیت متاآلومین داشته و ویژگیهای مگنزین و تیپ I کردیلرایی از خود نشان میدهند