سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نادر کریمی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی
حسن قوچانی – کارشناس ارشد عمران
فرزانه یقینی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

توسعه و بهره وری از شبکه های ابیاری کشور از اهداف دولت در چشم انداز ۲۰ ساله به شمار می رود همزمان با توسعه هزینه های بهره برداری و نگهداری رو به افزایش اما راندمان شبکه ها در سطح پایینی می باشد بارسنگین مالی و اداری این امر و عدم حس مسئولیت پذیری از طرف کشاورزان باعث شده دولت و جامعه به فکر تفویض اختیارات، انتقال مدیریت خرد و کلان به کشاورزان و گروه های مصرف کننده افتاده و با برگزاری همایش ها جلسات مشارکت و غیره سعی در ترغیب کشاورزی به مشارکت و قبول مدیریت کانالهای ابیاری بخصوصدرجه ۳ و ۴ دارند براساس تحقیقات و شواهد نتایج شاخصهای انتقال مدیریت و مشارکت کشاورزان درمدیریت بهره برداری و نگهداری در بعضی جوامع مثبت و در برخی منفی ارزیابی شده است بنابراگاهی سطح دانش سطح وظیفه مشارکت عمومی شرایط انتقال همت و پشتیبانی دولت نتایج تغییر کرده و به نظر می رسد با تغییر نگرش موجوددر زمینه انتقال می بایست برای بهره وری بهتر و کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری، با ایجاد حس مالکیت نسبت به شبکه زمینه سازی برای بهبود روند انتقال مدیریت و روشن سازی نتایج و سودهای حاصله برای کشاورزان زمینه بهره برداری اصولی ا زمنابع اب کشور را مهیا سازیم این فرایندباید در طول زمانی طولانی با پیگیری و همدلی دولت و کشاورزان جهت رسیدن به هدف مشترک انجام گیرد.